Xstrata Nikkelverk

  • ABC Metall leverer blyanoder som brukes som elektrolyttplater i syrebad

 

Bautaparken på Snartemo

  • Skjeftet på Snartemosverdet

PST Sport

  • Ballbinbinger - hjørnestykke for tilkobling av veggene

Mandal Reperbane

  • Braketter til produsjon av brannslanger

Alcoa Lista

  • Braketter til strømskinner på ovnene

​Owens Corning Fiberglass Norway

  • Utstyr til å lage glassfiberduk